• Zpět
  • Projekty Evropské unie

Projekty Evropské unie

Kotouče pro vás můžeme vyrobit.

Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.

Posíleni konkurenceschopnosti firmy navýšením kapacity výroby SK a cermetových pilových kotoučů ve společnosti Pilana Wood

Posíleni konkurenceschopnosti firmy navýšením kapacity výroby SK a cermetových pilových kotoučů ve společnosti Pilana Wood

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nových výrobních zařízení a přizpůsobení výrobních kapacit rostoucí poptávce, Realizace uvedených investic je předpokladem pro zachování vysoké úrovně naplňování požadavků zákazníků na kvalitu a přesnost dodávek společnosti. Realizací projektu dojde k růstu produktivity práce a zvýšení konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření minimálně 5 pracovních míst.

Seznam projektů: realizací projektu pořízeno technologické vybavení, které podpoří růst výkonnosti, přesnosti výrobků a konkurenceschopnosti společnosti PILANA Wood s.r.o., což povede ke zlepšení její pozice na trhu. Projekt je zaměřen na pořízení nových kapacit (7 ks strojů vč. software zajišťujícího jejich funkčnost).

Výsledek: společnost bude schopna realizovat výrobu vlastními kapacitami místo současných subdodávek externích kooperací, co povede k úspoře nákladů a ke zkrácení dodacích termínů. Dále bude schopna dosahovat lepších toleranci vyráběných nástrojů, což posune do nových a cenové zajímavých trhů, např. u dodávek nástrojů do složitých zařízení na výrobu nábytku nebo zpracovatelům kov

Úspory energií ve společnosti PILANA Wood, s.r.o.

Úspory energií ve společnosti PILANA Wood, s.r.o.

Projekt, realizovaný ve společnosti PILANA Wood, s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizovat opatření, které umožní snížit nároky na energie a to především prostřednictvím zateplení budovy a výměny střechy.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Aktivity projektu tvoří zpracování energetického auditu a následně samotná realizace opatření, tedy provedení stavebních prací.

Rozvoj aktivit společnosti PILANA Wood s.r.o. na zahraničních trzích

Rozvoj aktivit společnosti PILANA Wood s.r.o. na zahraničních trzích

Projekt, realizovaný ve společnosti PILANA Wood, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora rozvoje aktivit společnosti PILANA Wood s.r.o. na zahraničních trzích. Kromě rozšíření obchodního teritoria je cílem společnosti také zaměřit se na nový segment zákazníků- tj. zejména koncové uživatele a obchodní firmy. Mimo jiné se společnost PILANA Wood s.r.o. chce v budoucnu zaměřit i na průnik do nových odvětví.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Hlavními aktivitami je účast společnosti PILANA Wood s.r.o. na veletrzích Ligna 2017, Veletrh EMO Hannover 2017, Veletrh DREMA 2018.

Účast společnosti PILANA Wood s.r.o. na výstavách a veletrzích v zahraničí

Účast společnosti PILANA Wood s.r.o. na výstavách a veletrzích v zahraničí

Projekt, realizovaný ve společnosti PILANA Wood, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření tržního portfolia a získání nových koncových zákazníků i obchodních partnerů.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Hlavními aktivitami je účast společnosti PILANA Wood s.r.o. na veletrzích v USA, Německu a Keni. Kromě rozšíření obchodního teritoria je cílem společnosti také zaměřit se na nový segment zákazníků- tj. zejména koncové uživatele a obchodní firmy. Mimo jiné se společnost PILANA Wood s.r.o. chce výrazněji zaměřit na prodej nástrojů pro řezání kovů.