Bezpečnostní předpisy při použití pilových pásů

Aplikace:
Pilové pásy se používají k dělení, odřezávání délek dřeva, materiálů na bázi dřeva a slitin lehkých kovů. Používají se zapojením mechanického posuvu nebo ručním posuvem při dodržení platných bezpečnostních předpisů.

Vybalení / balení:
Při vybalování / balení nástroje a při manipulaci (např. při montáži do stroje) postupujte s maximální opatrností! Nebezpečí poranění velmi ostrými břity!

Přeprava:
Nástroj přepravujte ve vhodném obalu!
Nebezpečí poranění!

Použití:
Nepřekračovat maximální napínací sílu! Pečlivě čistěte oblast napínacích kol a vodítek.

Nástroj:
Kontrolovat ostří. Kontrolovat seřízení stroje.

Stroj:
Je třeba vyloučit rozjezd stroje při výměně nástroje.

Uvedení do chodu:
Nástroj je třeba namontovat a zajistit podle předpisů výrobce stroje.
Dodržovat příslušné předpisy výrobce stroje.

Údržba:
Dodržovat platné předpisy.
Funkčnost a bezpečnost bude zachována jen pokud bude prováděna údržba podle předpisů firmy PILANA TOOLS.

Pokyny k provozu nástroje:

  • Dodržujte platné předpisy
  • Neodborné použití a použití neodpovídající účelu je zakázáno
  • Vyžadují-li to národní zákonná ustanovení, používejte pro vlastní bezpečnost i prostředky k ochraně zraku, uší a/nebo úst.
  • Nikdy nenechávejte běžící stroj bez dohledu!
  • Pilové pásy pokud možno včas čistěte a zbavujte pryskyřice. Čisté pásy mají delší životnost a jsou proto ekonomičtější.

Broušení / ošetřování:
Předpokladem zachování kvality a bezpečnosti práce je včasné ostření a čištění nástroje. Tyto práce je třeba provádět odborně. Nástroje se znečišťují pryskyřicí, prachem atd. Znečištění negativně ovlivňuje výkon při řezání. K čištění používejte jen vhodné prostředky, které nezpůsobují korozi nebo chemické poškození pásů.