Pokyny pro správné používání pilových kotoučů SK

Pro dosažení co nejlepších provozních vlastností kotoučů doporučujeme dodržovat několik následujících zásad.

Pro dosažení co nejlepších provozních vlastností kotoučů doporučujeme dodržovat několik následujících zásad:

  1. stroj musí být v dobrém stavu a bez vibrací
  2. příruby pro upínání pilových kotoučů musí mít stejný průměr přibližně 1/3 průměru kotouče
  3. příruby musí být čisté a je nutné zkontrolovat jejich boční házivost na hřídeli stroje
  4. zkontrolujte hřídel stroje, musí být dokonale rovná (viz. obr. 1)
  5. břity musí být vždy včas naostřené s dodržením všech původních úhlů
  6. nejvhodnější způsob přeostření (viz. obr. 2)
  7. zvětšením upínacího otvoru o více než 20 mm (viz. obr. 3) pozbývá kotouč svých původních vlastností a muže dojít k nestabilitě
  8. omezovač tloušťky třísky je nutné odbrušovat společně se slinutým karbidem a udržovat přesah v rozpětí (viz. obr. 4)